Alternativní medicína, zdravý životní styl, ezoterika

Hlubinná terapie

NEZBYTNOST TEORIE

Mnoho z těch, kteří se chtějí naučit psychoterapii, vidí podstatu věci v naučení se jakémusi potřebnému sledu úkonů a domnívají se, že když budou předepsaný postup dodržovat, že úspěch je zaručen.

 

 
 

NEMŮŽE SE STÁT, ŽE KLIENT ZŮSTANE NĚKDE V MINULOSTI ?

Nemůže se stát, že klient „zůstane někde v minulosti“ – např. někde v 15. století? Toto je často kladená otázka a někteří dokonce potenciální zájemce o regresní psychoterapii od ní zrazují právě s uváděním této okolnosti.

 

 
 

PAMĚŤ

Mozek - paměťO paměti člověka bylo napsáno mnoho odborných knih. To, co budete dál číst, jsou sice věci mnohdy známé, ale v kontextu, v němž jsou podány, se mohou někdy jevit jako nezvykle nové. Např. jev eidetických představ je znám již dlouho a byl popsán mnoha psychology v mnoha učebnicích, ale nic nebylo známo třeba o souvislosti mezi schopností takové představy mít a aberovaností člověka.

 
 

Regresní terapie

Regresní terapie jako alternativní způsob pomoci při řešení nejrůznějších problémů, ať zdravotních, tak i vztahových, se v poslední době stává metodou stále častěji vyhledávanou. Většina z vás se s pojmem regresní terapie zajisté setkala, ale ne všichni si ji na sobě vyzkoušeli.


 
 

CO JE TO HLUBINNÁ TERAPIE

Co je to hlubinná abreaktivní psychoterapie? Hlubinná abreaktivní psychoterapie je psychoterapie, která vychází z teoretického předpokladu, že člověk není tvořen jen tělem, ale i duchem.