Alternativní medicína, zdravý životní styl, ezoterika

Dýchací ústrojí

U KAŠLE SE VYPLATÍ RAZANTNÍ KRÁTKODOBÁ LÉČBA

suchý kašelI z „obyčejného“kašle se může vyklubat závažnější onemocnění. Všímejte si proto charakteru kašle a sledujte dobu, kdy vás postihuje nejvíce. 

 
 

Škytavka – černá můra nás všech

škytavkaUrčitě to znáte, důležité jednání nebo rozhovor s někým, na kom vám moc záleží a najednou…. ŠKYT!!! Hrůza, co si o mně jen pomyslí! Co to vlastně je škytavka? Mimovolná svalová křeč, jejímž výsledkem je už zmíněný zvuk. Pokud nás potrápí jen chvilku, jedná se o zcela přirozenou věc. Pokud však stále nepřechází, je třeba navštívit lékaře.

 
 

CHŘIPKA -SKUTEČNĚ JEN PODZIMNÍ FOLKLÓR ?

chřipkaPodzim neznamená jen krásné babí léto, houbařské výlety a příjemné chvíle strávené prací na zahradě. Zvláště babí léto umí být velmi zrádné, a to kvůli značnému kolísání teploty vzduchu během jediného dne. Koncem září či počátkem října bývá obvyklé, že po ranních teplotách nebezpečně se blížících bodu mrazu následuje téměř letní odpoledne s teplotami přesahujícími 20 stupňů.
 

 
 

LÉČBA KORTIKOIDY

Kortikoidy - astmaKortikoidy. Při zánětech, mokvání, otocích či svědění jsou podle lékařů často nenahraditelné. Při delším či celkovém užívání však mohou oslabovat imunitu a přispívat k rozvoji cukrovky, vředů nebo třeba psychických problémů. Jaká jsou hlavní pozitiva a zároveň rizika užívání kortikoidů, jaké mohou mít lidé následky či zda a čím se dají tyto látky nahradit, čtěte.

 
 

Kašel je obranný reflex

Kašel - náš významný obranný reflex - slouží k zajištění průchodnosti dýchacích cest, které jsou dočasně uzavřeny hleny. Je vyvolán podrážděním průdušnice, velkých průdušek nebo pohrudnice. Při zakašlání dochází k dočasnému zvýšení tlaku v plicích a s jeho pomocí k vyvržení hlenu ústy. Rozlišujeme krátkodobý a chronický kašel.
  

 
 

BRZLÍK

Brzlík (latinsky: thymus) je hlavním orgánem pro diferenciaci a funkční dozrávání T lymfocytů. Stejně jako kostní dřeň nebo bursa Fabricii u ptáků je jedním z primárních lymfatických orgánů a významným sekundárním lymfatickým orgánem, jako mukózní lymfatická tkáň.

 
 

ASTMA MÁ ŠIROKÉ SPEKTRUM PŘÍZNAKŮ

Hlavní příčinou obtíží při astmatu je zúžení dýchacích cest. Toto zúžení vzniká spolupůsobením několika různých procesů, které mají společný původ v astmatické reakci průduškové stěny. Astma je jednou z nemocí, které se navenek projevují velmi pestrým klinickým obrazem.